Jakie dokumenty do becikowego

0
1571

Popularne becikowe to jednorazowe świadczenie, które jest przyznawane rodzicom z tytułu urodzenia się dziecka. Trzeba przyznać, że takie pieniądze są niezwykle istotne z punktu widzenia wielu rodzin. Przede wszystkim mogą one posłużyć na sfinansowanie hospitalizacji matki razem z dzieckiem, a także na zakup podstawowych przyborów, takich jak kołyska, wózek czy pokarm. Obecnie wysokość świadczenia to aż tysiąc złotych. Sprawia to, że wiele rodzin niecierpliwie czeka na wpłatę pieniędzy na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Ważne jest przy tym, że becikowe przysługuje każdemu, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jest to duże ułatwienie dla rodzin, które mają znaczne wynagrodzenia za pracę, lecz nie dysponują odpowiednią ilością środków, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy rodzina jest zadłużona, a wynagrodzenie za pracę jest ściągane przez komornika. Becikowe, jako samoistne świadczenie socjalne, jest wolne od egzekucji. Oznacza to, że nawet komornik nie jest w stanie zabrać nam środków przyznanych przez państwo.

Dla młodych rodziców niezwykle doniosłe znaczenie ma, jakie dokumenty do becikowego należy dołączyć. Aby skutecznie wystąpić o świadczenie, niezbędne jest w pierwszej kolejności określenie organu administracji publicznej, który jest w sprawie miejscowo właściwy.

Środki z odpowiedniego funduszu państwowego wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej. Tym samym to właśnie tam należy udać się z wnioskiem. Aby prawidłowo ustalić właściwy miejscowo ośrodek, niezbędne jest sprawdzenie gminy zamieszkania dziecka. Po ustaleniu tego faktu prawnego należy udać się do właściwego urzędu, aby tam złożyć wymagane prawem dokumenty.

dokumenty do becikowego

W pierwszej kolejności należy zdobyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka

Przeważnie jest on wydawany przy rejestracji noworodka w urzędzie. Jeżeli jednak nie został nam wydany stosowny odpis, jesteśmy zobligowani do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem. Może to zrobić skutecznie każdy z rodziców, który posiada odpowiednie umocowanie ze strony drugiego. W tym celu niezbędne jest sporządzenie fachowego pełnomocnictwa. Prawnie skuteczne jest też stawiennictwo obydwu rodziców w urzędzie. Bez znaczenia pozostaje wtedy kwestia dalszego umocowania, ponieważ każdy z nich może samodzielnie sprawę popierać i niezwłocznie prostować oświadczenia składane przez drugiego z rodziców.

Ważne jest również okazanie dowodu wniesienia opłaty skarbowej. Tak jak każdy wniosek, tak i ten jest płatny. Należy za niego zapłacić znakami opłaty sądowej. Nie ma z tym większego problemu w sytuacji, gdy mieszkamy w pobliżu kasy sądu. Jeżeli jednak takiego udogodnienia nie mamy, niezbędna jest wizyta w najbliższym sądzie rejonowym. Wtedy należy uiścić wymaganą prawem opłatę. W przypadku, gdy urząd dysponuje własną kasą, możliwe jest wpłacenie pieniędzy bez konieczności zdobywania znaków opłaty sądowej. Należy mieć jednak na uwadze, że jest to udogodnienie, które wielu urzędom, szczególnie wiejskim, jest zupełnie obce.

W dobrym tonie jest również dołączenie odpisu urodzenia rodzeństwa noworodka. Wynika to z faktu, że państwo podejmuje działania zmierzające do badania statystyki. Nie jest to element obligatoryjny, jednak bardzo często występujący w praktyce urzędów miejskich. Osoba, która złoży takie odpisy, może liczyć na liczne korzyści, przede wszystkim na pomyślne i szybkie załatwienie sprawy.

Dlatego w sytuacji, gdy występujemy o becikowe, warto zaopatrzyć się także w odpisy aktów urodzenia innych dzieci. Dzięki temu przeprowadzimy całą procedurę znacznie szybciej. Czasami urzędy nie wymagają odpisów zupełnych, lecz skróconych. Trzeba przyznać, że dla samej statystyki kwestia ta jest zupełnie bez znaczenia, dlatego w przypadku uzyskania odpisu skróconego należy skorzystać właśnie z niego.

w urzędzie

Ostatnim dokumentem, który należy posiadać, jest zaświadczenie wystawione przez bank o prawach do wskazanego we wniosku rachunku bankowego. Dzięki temu urząd nabiera przekonania, że dane konto jest przypisane do osób występujących o pieniądze. Aby uzyskać wspomniane zaświadczenie, niezbędna jest wizyta w najbliższej placówce banku.

Po złożeniu krótkich wyjaśnień pracownik przy okienku będzie w stanie dokonać czynności, od której zależy powodzenie naszego wniosku o becikowe. Na ogół jednak nie ma z tym najmniejszych problemów, a same banki traktują taki wniosek jako zwykłą procedurę formalną, niewymagającą postępowania dowodowego. Komplet dokumentów należy złożyć w ośrodku opieki społecznej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here